podpis elektroniczny cena

Elektroniczny podpis cyfrowy to kombinacja znaków lub haseł, która służy jako odpowiednik zwykłego podpisu na papierze.

Podpis elektroniczny. Zalety

Kwalifikowany podpis elektroniczny to informacja w formie elektronicznej dołączona do podpisanego dokumentu elektronicznego lub w inny sposób z nim powiązana, która służy do identyfikacji osoby podpisującej dokument elektroniczny.

Podpisy elektroniczne są podzielone na trzy rodzaje:

1. Prosty podpis elektroniczny.
2. Ulepszony niekwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Ulepszony kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zwykły podpis elektroniczny jest środkiem elektronicznym, takim jak hasła lub kody, który potwierdza, że dokument elektroniczny został podpisany przez określoną osobę. Aby dokument podpisany zwykłym podpisem elektronicznym był równoważny z dokumentem papierowym, strony muszą się wcześniej porozumieć i wymagana jest weryfikacja podpisu.

Możliwe jest podpisywanie dokumentów pierwotnych za pomocą prostego podpisu elektronicznego. Dokumenty, które wymagają pieczęci do ich poświadczenia, nie mogą być podpisane zwykłym podpisem elektronicznym. Prosty podpis elektroniczny może być złożony przy użyciu oprogramowania Microsoft Office. Aby wystawić prosty certyfikat elektroniczny (podpis), utwórz dokument, otwórz menu „Plik”, wybierz „Zabezpiecz dokument”, a następnie wybierz „Dodaj podpis cyfrowy”.

e podpis

Wzmocniony niekwalifikowany podpis elektroniczny (również niekwalifikowany podpis elektroniczny) jest podpisem elektronicznym składanym za pomocą środków podpisu elektronicznego poprzez kryptograficzną transformację informacji przy użyciu specjalnego klucza. Niekwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia identyfikację osoby, która podpisała dokument oraz wykrycie zmian w dokumencie po jego podpisaniu.

Wzmocniony podpis kwalifikowany elektroniczny (także kwalifikowany podpis elektroniczny) jest podobny do podpisu niekwalifikowanego, różni się od niego następującymi cechami: w kwalifikowanym certyfikacie podany jest klucz weryfikacyjny podpisu elektronicznego oraz stosowane są środki do składania i weryfikacji podpisu, które spełniają wymogi prawa. Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważny z dokumentem papierowym podpisanym i/lub opatrzonym pieczęcią.

Podpis kwalifikowany. Jak podpisać dokument za pomocą podpisu elektronicznego?

Podpisanie i tym samym uwierzytelnienie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym nie jest wcale trudne. Do tego potrzebne będą:

* podpis elektroniczny na dowolnym nośniku;

* oprogramowanie umożliwiające poświadczanie dokumentów podpisem elektronicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here