Jak anonimizować dane osobowe zgodnie z RODO

RODO to rozporządzenie, które powstało w celu ochrony danych osobowych obywateli UE. Zostało zaprojektowane, aby dać ludziom większą kontrolę nad ich danymi osobowymi i sposobem ich wykorzystania.

RODO wymaga, aby każda firma lub organizacja, która gromadzi, przetwarza lub przechowuje dane osobowe obywateli UE, przestrzegała rozporządzenia. Obejmuje to wszelkie firmy lub organizacje spoza UE, które oferują towary lub usługi osobom w UE.

Aby zachować zgodność z tym rozporządzeniem, firmy muszą anonimizować swoje dane osobowe, aby nie można było ich powiązać z konkretną osobą. Oznacza to usunięcie wszystkich identyfikatorów z danych i upewnienie się, że nie ma powiązań między różnymi informacjami o pojedynczej osobie. . Należy pamiętać, że dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które mogą Cię zidentyfikować, takie jak twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Może to być również twoja data urodzenia, nazwa pracodawcy lub numer PESEL, twoje konto bankowe.

Jeśli chcesz zanonimizować dane użytkownika, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz unikalny identyfikator anonimowy dla swoich danych, tzw. anonid, np. „001-115-9”
  2. Połącz identyfikator anonidu z losowymi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko oraz adres, aby wygenerować całkowicie anonimową wartość. (Np. „001-115-9 Jan Kowalski Kwiatowa 8”). Tworzy to całkowicie anonimową wartość, którą można wykorzystać w systemie informatycznym, analityce i innych obszarach firmy bez ujawniania prawdziwych danych.

Niestety taka anonimizacja danych osobowych jest czasochłonna – można jednak ją w pełni zautomatyzować przy pomocy dedykowanego oprogramowania (np. GALL), które w locie zanonimizuje Twoje dane zapewniając pełne bezpieczeństwo danych zarówno w systemie produkcyjnym, jak i w systemie deweloperskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here