Jak zadbać o to, by procesy księgowe zawsze były zgodne z polityką rachunkowości firmy

Firmy szukające sposobów na usprawnienie swojej działalności, powinny poważnie rozważyć wdrożenie narzędzi cyfrowych. Nieustanny rozwój technologii informatycznych stwarza wiele możliwości poprawy efektywności firmy.

Rozwiązania IT dla biznesu pozwolą na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału organizacji. Szczególnie wartościowe jest zainwestowanie w programy mogące nam pomóc w obszarze procesów księgowych. Tego typu rozwiązania są wyjątkowo przydatne w usprawnieniu tego obszaru działalności.

Czym jest polityka rachunkowości firmy?

Zgodnie z polskim prawem, każda spółka działająca w naszym kraju musi posiadać tego typu dokument. To w nim zawarte są reguły praktykowane przez daną firmę w zakresie prowadzenia rachunkowości. Polityka ta może być w razie potrzeby modyfikowana lub aktualizowana. Musi jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi. Reguluje ona między innymi takie kwestie jak określenie roku obrotowego oraz składających się na niego okresów sprawozdawczych. Wybrane zostają metody wyceniania aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyników finansowych spółki. Oprócz tego musi zostać podana technika prowadzenia ksiąg rachunkowych. Chodzi przede wszystkim o specyfikację zakładowego planu kont, wykaz poszczególnych ksiąg rachunkowych oraz dokładny opis systemu przetwarzania danych. Jeżeli w tym celu używamy komputerów, to musimy również wyszczególnić rodzaj stosowanych nośników danych oraz systemu, który je zabezpiecza. Elementy wchodzące w skład polityki rachunkowości zostały dokładnie podane w art. 10 Ustawy o rachunkowości.

Czego dotyczą procesy księgowe wewnątrz firmy?

Dział księgowości odgrywa ważną rolę w poprawnym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Jest on odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem ustanowionej polityki rachunkowości. Zatrudnieni w nim pracownicy zajmują się również przeprowadzaniem procesów księgowych opisanych w tym dokumencie. Do obowiązków należy między innymi sporządzanie sprawozdań finansowych przedstawiających sytuację firmy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Oprócz tego ewidencjonują aktywa przedsiębiorstwa oraz terminowo regulują wszelkie zaistniałe zobowiązania. Szczególnie istotne jest tu zamknięcie miesiąca. Chodzi o poprawne rozliczenie wszelkich zobowiązań, które powstały w danym okresie rozliczeniowym firmy. Zazwyczaj do takiego rozliczenia dochodzi pod koniec miesiąca. Procedura ta może być dosyć skomplikowana w zależności od wielkości firmy. Dlatego też jest to czas wzmożonej pracy dla naszych księgowych. Dobrym pomysłem jest zainwestowanie w rozwiązania, które pomogą zwiększyć efektywność ich pracy.

Jak zoptymalizować pracę księgowych?

Najłatwiejszym sposobem usprawnienia procesów zamknięcia miesiąca i innych procedur księgowych jest korzystanie z programów finansowo-księgowych. Większość przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie z uwagi na jego liczne zalety. Zanim jednak wybierzemy jakiś program, musimy sprawdzić, czy spełnia on wymagania określone w ustawie o rachunkowości. Oprócz umieszczenia właściwych zapisów w naszej polityce rachunkowości musimy również sporządzić dokumentację, która dokładnie opisze używany przez nas system informatyczny. Konkretne informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w art.10, ustęp 1, pkt. 3c obowiązującej ustawy. Dodatkowo musimy zadbać o odpowiednie procedury ochrony danych, które będą przetwarzane przez nasz program. Konkretne wymagania w tym zakresie zostały określone w artykule 71, ustęp 2.

Z drugiej strony wybierając oprogramowanie, które ma nam pomóc z procesami księgowymi, warto wybrać produkt wspierający księgowych w przestrzeganiu przyjętej polityki rachunkowości. Dobrym przykładem takiego programu jest FlexiClosing. Służy on przede wszystkim do rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą napotkać nasi księgowi podczas zamykania miesiąca. Co więcej, umożliwia on kierownictwu na upewnienie się, że praca księgowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującą polityką firmy.

Rozwiązania informatyczne mające za zadanie zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa stają się czymś powszechnym. Podczas wybierania takich programów, musimy się upewnić, czy pozwolą nam one zadbać o zgodność procesów księgowych z aktualnymi przepisami i zasadami rachunkowości, które zostały wpisane do polityki rachunkowości firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here