Gdzie wykorzystywana jest SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition, w skórcie nazywany SCADA, to system, który umożliwia kontrolę i pozyskiwanie określonych danych. Składa się on z oprogramowania oraz sprzętu służącego do sterowania i monitorowania procesów przemysłowych.

Systemy SCADA pozwalają producentom w czasie rzeczywistym zbierać, a następnie analizować dane produkcyjne. Ponadto dzięki nim możliwe jest monitorowanie i zarządzanie alarmami oraz programowanie automatycznych reakcji sterowania.

Podstawowe funkcje systemu SCADA

Do podstawowych funkcji scada system zaliczamy:

  • powiadomienia o alarmach i zdarzeniach,
  • analizę danych i gromadzenie określonych zdarzeń,
  • przechowywanie i raportowanie informacji,
  • zbieranie danych w czasie rzeczywistym,
  • monitorowanie danych w czasie rzeczywistym,
  • zautomatyzowaną kontrolę procesów przemysłowych,
  • wirtualne sterowanie procesem produkcyjnym.

Systemy SCADA, by wykonywać wyżej wymienione funkcję, muszą zintegrować się z czujnikami oraz urządzeniami pomiarowymi. Dzięki temu połączeniu możliwe jest gromadzenie danych. Następnie są one przesyłane do zdalnego terminala i tłumaczone na użyteczne informacje. Na samym końcu informacje te są przesyłane do właściwego interfejsu i analizowane przez operatorów.

Gdzie wykorzystywana jest SCADA?

Scada system wykorzystywany jest w wielu różnych gałęziach przemysłu.

Jednostki produkcyjne

W jednostkach produkcyjnych systemy SCADA służą głównie do zautomatyzowania przemysłu oraz monitorowania procesów i kontroli jakości.

Energia elektryczna

Podczas wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej zakłady energetyczne wykorzystują system SCADA do wykrywania przepływu prądu i napięcia w sieci. Ponadto stale monitorują działanie wyłącznika oraz wprowadzają zdalnie odcinki sieci energetycznej.

Transport

Transport zbiorowy i trakcja kolejowa wykorzystuje system do regulowania energii elektrycznej w trolejbusach, metrze czy tramwajach. Ponadto system wykorzystywany jest do automatyki sygnalizacji ruchu kolejowego.

Budynki

Zarządcy nieruchomości i menadżerowie obiektów budowlanych wykorzystują system SCADA do regulacji wszelkich systemów, w tym np. HVAC. Ponadto za jego pomocą regulują chłodzenie, oświetlenie czy systemy wejściowe.

Oczyszczalnie ścieków

System SCADA jest również wykorzystywany przez miejskie zakłady wodociągowe. Dzięki niemu mogą one monitorować i kontrolować przepływ wody w czasie rzeczywistym. Ponadto mają stałą kontrolę nad stężeniami w zbiornikach i wysokościach ciśnienia w rurociągach.

Oprócz wyżej wymienionych podmiotów system SCADA wykorzystywany jest analogicznie przez elektrociepłownie, przemysł celulozowy i papierniczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here