Kierunki rozwoju systemu ERP

Ciągłe zmiany wpisane są w tok życia przedsiębiorstwa. Firmy wciąż poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na poprawę jakości pracy i stopień osiąganych zysków. W tak dynamicznym środowisku systemy ERP wciąż muszą się rozwijać, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami klientów, technologią i planowanymi nowościami.

Integracja systemowa

Biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową rozwoju ERP należy uwzględnić zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe. Obie te cechy są ze sobą ściśle związane ze względu na ich ogromny wpływ na efektywne prowadzenie biznesu.

Oprogramowania wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwie gromadzą dane z wielu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. Takie dane są później przetwarzane w systemach ERP, od których wymaga się dostarczania wszelkich i niezbędnych informacji, stanowiących istotny element kierowania firmą. W tych okolicznościach rozwój systemów ERP powinien skoncentrować się na lepszej integracji systemowej w taki sposób, aby poprawić połączenie z nowoczesną technologią informatyczną, systemami B2B (Business to Business) oraz urządzeniami nowej generacji, umożliwiającymi odczyt danych.

Dostosowanie do klienta

Obserwuje się stały wzrost odbiorców ERP obsługujących różne dziedziny działalności. Z tego względu przedsiębiorstwa wymagają od systemów takich funkcji, które będą kierować procesami odpowiednimi dla ich branży.

Migracja do chmury

Trendy na rynku biznesowym pokazują, że coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna przenosić swoje systemy ERP do chmury, czyli wirtualnego dysku przenośnego. Takie rozwiązanie daje firmie elastyczność w gromadzeniu ogromnych zasobów informacji, jego wdrożenie jest łatwe, szybkie i bezpieczne, a co więcej posiada niskie koszty uruchomienia i utrzymania systemów. Nic więc dziwnego, że korporacje decydują się na ten krok.

Urządzenia mobilne

Według wielu przedsiębiorców w perspektywie krótkoterminowej istotną rolę odgrywa i będzie odgrywać mobilność urządzeń. Narzędzia mobilne pozwalają na stały dostęp do danych zawartych w systemach przedsiębiorstwa, niezależnie od miejsca i czasu pobytu. Dzięki takim rozwiązaniom systemy  ERP będą mogły wspierać nie tylko wewnętrzną komunikację, ale również tą zewnętrzną (komunikacja z dystrybutorami).

Czwarta rewolucja przemysłowa

Posiadanie systemów ERP z pewnością związane jest z ideą Internetu rzeczy oraz Przemysłem 4.0. Nowe koncepcje zakładają łączenie ze sobą maszyn, systemów, procesów i wyrobów w „inteligentne” sieci, które poprzez samokontrolę i przesyłane do nich informacje, będą optymalizować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. Jednak, aby zaangażować się w projekty, firmy będą potrzebowały oprogramowania ERP, które gromadzi niezbędne dane ze wszystkich jego obszarów.

Podsumowanie

Zastosowanie systemów ERP wciąż wzrasta. Jego rozwój ukierunkowują zarówno aspekty techniczno-biznesowe, takie jak integracja systemowa, elastyczni klienci, migracja do chmury, urządzenia mobilne, jak i nowości technologiczne, takie jak Internet rzeczy i Przemysł 4.0. Uwzględniając zapotrzebowanie na rynku biznesowym, rozwiązania ERP z całą pewnością posiadają szerokie perspektywy rozwoju, a tym samym konieczne staje się ciągłe jego doskonalenie.

Podspis:

Rekord.ERP – Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here