Środki trwałe w firmie

Każdy przedsiębiorca przy rozpoczęciu działalności musi zastanowić się, czy będzie dysponował środkami trwałymi, jeżeli tak, to konieczne jest utworzenie wykazu środków trwałych. Jednak odpowiedź na pytanie, czym są środki trwałe nie jest oczywista dla każdego. Przepisy polskiego prawa określają środki trwałe jako rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

Środki trwałe podlegają systematyzacji i wyróżniamy dziesięć grup klasyfikacji tychże środków oznaczonych jednocyfrowymi symbolami. Środki trwałe wymagają określenia ich wartości początkowej. Należy dokonać tego zgodnie z odpowiednimi zapisami w ustawie o PIT. Kluczową kwestią, o której nie należy zapominać jest amortyzacja środków trwałych w firmie. Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia samej amortyzacji. Amortyzacja określa zużycie danego środka trwałego wyrażone w jednostkach pieniężnych. W tym momencie pojawia się pytanie, jak amortyzować środki trwałe. Amortyzację danego środka trwałego rozpoczynamy zazwyczaj w momencie przyjęcia go do użytkowania, a kończymy gdy wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z kwotą przyjętą jako wartość początkowa tego przedmiotu.

Innym przypadkiem zakończenia procesu amortyzacji jest sytuacja, w której dany środek zostaje zlikwidowany lub sprzedany. Istnieje grupa środków trwałych, które zostały wykluczone z amortyzacji, należą do niej między innymi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, a także dzieła sztuki i eksponaty muzealne. Istnieją cztery drogi amortyzacji środków trwałych. Pierwsza z nich to metoda amortyzacji liniowej, jest to najprostszy sposób przeprowadzania amortyzacji, polegający na dokonywaniu równomiernych odpisów od wartości początkowej środka. Kolejną metodą jest metoda amortyzacji degresywna, gdzie zakłada się, że wraz z upływem czasu wartość środka trwałego ulega zmniejszeniu. Kolejne dwie metody dokonywania amortyzacji są mało popularne i rzadko spotykane. Są to metoda amortyzacji progresywnej i metoda amortyzacji jednorazowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here