Skąd pozyskać środki na rozwój firmy?

0
2065

Nasze przedsiębiorstwo się rozwija, ale na nowe inwestycje potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. A może posiadamy doskonały pomysł na założenie biznesu, ale niestety nie mamy wystarczających funduszy? Co zrobić w takiej sytuacji? Skąd pozyskać środki na rozwój firmy? Zapraszamy do lektury krótkiego poradnika.

Dotacje z Unii Europejskiej 

W perspektywie 2014-2020 to właśnie przedsiębiorcy i firmy są największymi beneficjentami środków unijnych. Na rozwój przedsiębiorstw przeznaczono 20 mld euro. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to przykład jednego z funduszy, z którego środki finansowe przeznaczone są na rozwój gospodarczy to. Jego cel to wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla inwestycji produkcyjnych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie różnych działalności. Środki na prace badawcze i rozwojowe, pozyskanie infrastruktury do badań oraz wprowadzenie innowacji mogą pochodzić z Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu Polska Wschodnia. Można ubiegać się także o pieniądze na informatyzacje działalności w postaci rozwoju handlu elektronicznego, stworzenia portalu e-usługowego, termomodernizację budynków, przebudowę linii produkcyjnej. Ze środków Unii Europejskiej można także pokryć inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, np. stworzenie elektrowni wiatrowej czy słonecznej. Warto śledzić ogłaszane konkursy, wybrać dostosowany do naszych potrzeb i złożyć wniosek o finansowanie.

Dofinansowanie z urzędu pracy 

Część składek społecznych lokowana jest w Funduszu Pracy stanowiącym źródło dotacji przeznaczonych na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi gospodarują urzędy pracy, a ich przeznaczenie to dofinansowanie założenia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych w urzędzie pracy. Jeżeli jesteśmy bezrobotni, a mamy dobry pomysł na rozwinięcie działalności gospodarczej, to warto skorzystać z tych środków. Jednak musimy pamiętać o spełnieniu kilku warunków. W ciągu roku przed złożeniem wniosku musimy być zarejestrowani jako bezrobotni, nie prowadzić w tym czasie działalności gospodarczej, nie odmówić (bez stosownej przyczyny) podjęcia zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu, a także nie otrzymywać w tym czasie dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy ubiegać się o takie dofinansowanie, odwiedźmy stronę internetową właściwego urzędu pracy i zapoznajmy się z informacjami.

Anioły biznesu chętnie pomogą

Jeżeli chcemy założyć albo rozwinąć działalność gospodarczą, a nie mamy odpowiednich środków na ten cel to, możemy zwrócić się do organizacji zrzeszającej tzw. Aniołów Biznesów. To grupa biznesmenów i prywatnych inwestorów, który gotowi są zainwestować własne środki na wsparcie finansowe naszego biznesu. Taką pomoc dostają innowacyjne projekty, a ich wybór jest bardzo subiektywny. Zazwyczaj Anioł Biznesu musi widzieć potencjał danego przedsięwzięcia. Za zainwestowany kapitał dostaje on udziały w naszym przedsiębiorstwie.

Nie mamy odpowiedniej kasy– to już nie problem! 

Jeśli sprawdziliśmy możliwości dofinansowania rozwoju naszego biznesu, ale nie znaleźliśmy żadnego dostosowanego do naszych możliwości i potrzeb – nie porzucajmy planów. Z pomocą przychodzą pożyczki pozabankowe – https://proficredit.pl/pozyczka/. Takie rozwiązanie może okazać się dla nas odpowiednie, jeśli zależy nam na szybkim pozyskaniu dodatkowych środków finansowych. Dużą zaletą pożyczek pozabankowych jest możliwość spłat w ratach. Pożyczki pozabankowe, jak każde zobowiązanie trzeba będzie jednak spłacić. Pamiętajmy o tym i upewnijmy się, że pożyczki pozabankowe nie będą stanowić zbytniego obciążenia dla budżetu naszej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here