Urządzenia elektryczne i elektroniczne sprzedawane na rynkach całego świata muszą spełniać określone wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. W Unii Europejskiej, czyli również w Polsce, wymogi dotyczące EMC są szczegółowo określone przez unijne dyrektywy, a inżynierowie mogą skorzystać ze szkoleń EMC, dzięki którym nauczą się, jak tworzyć urządzenia, które spełnią stawiane im wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Szkolenia EMC – dla kogo?

Szkolenia EMC skierowane są do inżynierów elektroników (hardware engineer), projektantów obwodów drukowanych (PCB layout engineer), inżynierów testujących (EMC test engineer) oraz wszystkich pracowników inżynierii, którzy są zainteresowani zagadnieniami EMC.

Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu, powinna posiadać ogólną wiedzę techniczną i znać podstawowe zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Szkolenia przeznaczone są zarówno dla doświadczonych inżynierów, jak również dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę zawodową i chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej. Znajomość zagadnień EMC jest niezbędna do tego, aby zaprojektować urządzenie w taki sposób, aby spełniało stawiane mu wymagania kompatybilności elektromagnetycznej.

Szkolenie Design for EMC

Jak projektować urządzenia, by spełniały wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej? Tego można dowiedzieć się na szkoleniu Design for EMC. Szkolenie skupione jest przede wszystkim na wyjaśnieniu dwóch zasadniczych zagadnień związanych z prawidłowym projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Pierwszym z nich jest prawidłowe filtrowanie urządzenia. Poprawnie zaprojektowany filtr zapewni, że urządzenie nie będzie emitować zaburzeń elektromagnetycznych i będzie odporne za zaburzenia. Drugim zagadnieniem jest projektowanie płytek PCB.

Oprócz tych dwóch zagadnień, poruszane są również inne kwestie związane z projektowaniem i kompatybilnością elektromagnetyczną, takie jak:

  • jak identyfikować i eliminować zaburzenia elektromagnetyczne,
  • jak identyfikować źródła problemów podczas testów EMC,
  • jak zaprojektować obudowę urządzenia,
  • jak budować systemy zbudowane z kilku urządzeń aby spełniać wymagania EMC,
  • jak wybrać laboratorium EMC.

Na szkoleniu uczestnicy zdobywają kompletną wiedzę na temat tego, jak projektować urządzenia i całe systemy, aby spełniały one stawiane im wymagania w zakresie EMC: począwszy od zrozumienia podstawowych zjawisk, poprzez projektowanie, aż do testów laboratoryjnych.

Szkolenie High Speed Design

Drugie szkolenie – High Speed Design – dostarcza wiedzy na temat tego, jak projektować bardzo szybkie układy cyfrowe zgodnie z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej.

Szkolenie High Speed Design jest kontynuacją szkolenia Design For EMC.

Główny moduł szkolenia dotyczy praktycznych informacji o projektowaniu płytek PCB. Uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. na temat tego:

  • jak prawidłowo zaprojektować system zasilania na PCB,
  • jak prawidłowo wybrać ilość warstw na płytce,
  • jak prowadzić szybkie magistrale “cyfrowe” na PCB,
  • jaki rodzaj terminacji zastosować, by urządzenie spełniało wymagania w zakresie EMC.

Szkolenie Normy w EMC

Trzecie szkolenie – Normy w EMC – w całości poświęcone jest metodologii badań EMC. Na szkoleniu omawiana jest metodologia badań opisana w normach. Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla tych, którzy pracują w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, jak również dla tych którzy projektują urządzenia i powinni wiedzieć, na jakie zaburzenia powinno być odporne ich urządzenie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również tego, w jaki sposób przygotować plan testów, jak określić kryteria oceny badania i napisać raport z badań.

Więcej informacji o szkoleniach znajduje się na stronie emcsolutions.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here